Dni Krzyżowe

Krzyż przy ulicy Osowskiej

Krzyż przy ulicy Osowskiej

Dni Krzyżowe są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Modlitwa o urodzaj jest znakiem pokory, uznania że wszystko otrzymujemy od Boga, gdy zabraknie bożego błogosławieństwa, na nic się zda wysiłek naszych rąk i naszego umysłu. Zgodnie z wielowiekową tradycją, Dni Krzyżowe obchodzi się  przez trzy dni poprzedzające Wniebowstąpienie Pańskie.  Dawniej Wniebowstąpienie  świętowano w czwartek, stąd Dni Krzyżowe w poniedziałek, wtorek i środę. Obchód dni zapoczątkował w Galii około r. 470 biskup diecezji Vienne-Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsieniami ziemi i wojnami. Modlono się wówczas idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych.  Szli władcy, magnaci, lud. Wierni przywdziewali zazwyczaj stroje pokutne. Począwszy od IX wieku śpiewano  podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych.  W Polsce do XX wieku obowiązywał w te dni post.

Parafianie z Łubnian udali się 2. maja 2016r. do krzyża, ustawionego  przy ulicy Kościelnej, na posesji rodziny Nowak. Rodzina ta dba o to miejsce i przystraja je.  Według ustnych przekazów na tym terenie “straszyło”, dlatego przodkowie pani Doroty Nowak, umieścili w tym miejscu drewniany krzyż. Po latach zniszczony, został odnowiony przez Jana Kałużę – dziadka pani Doroty. Jan Kałuża przez wiele lat służył w naszym kościele jako kościelny. Przylgnął do niego przydomek “Lołcha”, ponieważ jednym z jego zadań było pilnowanie zachowań młodego pokolenia podczas nabożeństw. Chodził po świątyni ze specjalną laską i często tym sprzętem oberwali rozrabiający młodzi ludzie.

Na krzyżu jest umocowana mosiężna figura Chrystusa ukrzyżowanego. To z kolei ojciec pani Doroty Józef Kałuża, zatrudniony w tartaku w Murowie, zauważył poniewierającą się na placu  figurę, którą zabrał do domu i zamieścił na krzyżu, a pan Jerzy Czech pomalował.  Obecnie krzyż jest już metalowy, o co postarał się  nieżyjący mąż Doroty Nowak.

Następnego dnia, niestety pogoda zawiodła, dlatego nabożeństwo odprawiono w kościele. łubniańscy parafianie mieli się udać do krzyża przy ulicy Osowskiej, na posesji rodziny Kobienia. Stoi tam betonowy krzyż wykonany, w miejsce starego drewnianego, w latach 70-tych przez Waltra Kobienię, ojca księdza Joachima Kobieni.  Został odlany przy pomocy specjalnie przygotowanej drewnianej formy. Takie same krzyże wykonał pan Walter Kobienia jeszcze na zamówienie innych parafian, jeden jest ustawiony na ulicy Kolanowskiej i jeden na ulicy Brzozowej. Obecnie ukwieceniem krzyża zajmuje się pani Anna Fierek z panią Jolantą Matyszok. Wcześniej trudniła się tym rodzina Kobienia, pomocą służyły jej (szczególnie w wykonaniu wieńca oplatającego krzyż) sąsiadki: pani Róża Kasprzik, nieżyjąca już Jadwiga Czech. Jak wspomina ksiądz Joachim Kobienia, jego rodzice wybudowali dom na działce, gdzie od  niepamiętnych czasów stał krzyż. Działkę otrzymała jego matka, od swoich rodziców.

Wielowiekowa tradycja Dni Krzyżowych przypomina nam, że trud naszej pracy nie wystarcza, potrzeba jeszcze w odpowiednim czasie  deszczu i słońca.

Ruszył program “Rodzina 500 plus”

Punktualnie o godzinie 7,00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach, zjawił się petent z dokumentami o wypłatę świadczenia z programu “Rodzina 500 plus”. Pracownicy łubniańskiego GOPS-u, nie zostali zaskoczeni, pierwszy wniosek został sprawnie przyjęty.
Już przez cały miesiąc marzec wydawano druki do wypełnienia, niezbędne przy staraniu się o przyznanie tego świadczenia wychowawczego. Przy obsłudze nowego programu, pomagają dwie stażystki z Urzędu Pracy oraz przeszkoleni dotychczasowi pracownicy. Zapotrzebowanie na niezbędne środki, zostało złożone do Urzędu Wojewódzkiego, już w lutym. Jak zapewnia pani Dyrektor, po otrzymaniu funduszy, świadczenia będą sukcesywnie, sprawnie wypłacane. Ustawowo, gmina ma na rozpatrzenie wniosku 3 miesiące. Wypłaty będą dokonywane z wyrównaniem od pierwszego kwietnia.
Więcej informacji o programie na stronie Gminy Łubniany oraz stronie programu.

Wielkanoc

Alleluja

Życzymy odwiedzającym naszą stronę , by świąteczne dni Wielkiej Nocy pozwoliły na spokojny odpoczynek, radosne niespodzianki, szczęśliwe chwile spędzone w gronie najbliższych z błogosławieństwem Zmartwychwstałego Zbawiciela.


(tapeciarnia.pl)230300_wielkanoc_jajka_kwiaty_koszyk

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

okIMG_0095Ksiądz Biskup Paweł Stobrawa w dniach 15 – 27. lutego wizytuje parafie naszego dekanatu. 19. i 20. lutego taka wizytacja miała miejsce w Łubnianach. W sobotę o godzinie 9,oo  Biskup spotkał się z chorymi parafianami.  Natomiast, w niedzielę o godzinie 11,00,   przewodniczył uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji parafian. Na mszy św. ksiądz Biskup został powitany przez księdza proboszcza, a także przez przewodniczącą Rady Parafialnej panią Klaudię Krawiec. Pani Krawiec krótko zapoznała Biskupa z dokonaniami w parafii w sferze materialnej, a Proboszcz Marek Terlecki  przedstawił krótko stan religijności w parafii, a także wyraził swoje zatroskanie o wielu ludzi starszych, schorowanych przebywających samotnie w swoich domach.

W naukach księdza Biskupa skierowanych do parafian, usłyszeliśmy o potrzebie przemiany nas wiernych, o roli krzyża w naszym życiu, a także o sile modlitwy, a w nawiązaniu do przeżywanego Roku Miłosierdzia – winniśmy być miłosierni wobec drugiego człowieka, tak jak Chrystus wobec każdego z nas.

Po mszy świętej miało miejsce spotkanie wizytującego biskupa z Radą Parafialną, a także z ministrantami i mariankami, a po gorzkich żalach z grupami modlitewnymi  i kandydatami do bierzmowania. Na spotkaniu z członkami róż różańcowych, Biskup zaproponował utworzenie nowych róż, gdzie rodzice będą się modlić w intencji swoich dzieci, jak to ma miejsce w jednej z parafii dekanatu ozimskiego.

 

Piąta z kolei na piątkę

IMG_20160123_212015okok23. stycznia br.  po raz piąty odbyła się zabawa sołecka, którą zorganizowała Rada Sołecka Dąbrówki Łubniańskiej z panią sołtys Marią Waleska. Do tańca przygrywał zespół “Vengo”. Bawiono się w restauracji “Leśna”. Smaczne ciasta przygotowały panie z Dąbrówki Łubniańskiej. Natomiast pani Waleska  częstowała specjalnym tortem sołtysa. Był również czas na podziękowania kierowane przez panią sołtys pod adresem tych, którzy bezinteresownie pracowali przy zagospodarowaniu stawku i terenu wokół niego, a także przy przygotowaniu  korony żniwnej. Wraz z podziękowaniami otrzymali książeczkę o obiektach sakralnych w gminie Łubniany.

Bawili się do rana starsi mieszkańcy, a także co jest budujące wielu młodych.

Patrząc przez Betlejemską Gwiazdę

okIMG_0070Od wczesnego rana w Wigilię, nasze ulice zamieniły się w głośne mrowiska – samochód za samochodem, rower za rowerem, a to ostatnie spożywcze zaopatrzenie wykonać, a to po światło betlejemskie skoczyć lub cmentarz odwiedzić, aż przyszła ta godzina, kiedy place i ulice w bezruchu zamarły, cicho oświetlony stał każdy dom. W domach najpierw przygotowania, krzątanie się wokół stołu wigilijnego, żeby sianko pod obrusem było, opłatek i świeca Caritas zapalona Betlejemskim Światłem Pokoju, aż wreszcie każdy odświętnie ubrany i głodny zasiadł do stołu słuchając Ewangelii Łukasza opisującej  narodziny Syna Bożego. Na koniec przyszła pora na zajadanie się wigilijnymi przysmakami, a potem radość z podarunków od Dzieciątka i śpiewanie kolęd.

O godzinie 11,00 w wigilijny wieczór, dzwon kapliczki świętego Jana w Łubnianach dał pierwszy sygnał, że za godzinę Pasterka, czy jak to kiedyś na Śląsku się mówiło Jutrznia. Po pół godzinie głośne kościelne dzwony, wzywały do opuszczenia domów i zapraszały na mszę świętą. W kościele przywitał nas pięknie przystrojony ołtarz i ruchoma stajenka, z pluskającą wodą w strumyku. Mszę świętą o północy uświetniła jak zwykle orkiestra, przy wtórze której śpiewaliśmy nasze piękne kolędy.

“O du gnadenreiche Zeit!” – “O chwile bogate  obfitością łask!”

okIMG_0018

Życzenia

Na Święty czas Bożego Narodzenia

składamy najlepsze życzenia:

zdrowia, pokoju, bożych łask

niech czas Świąt wypełni miłości blask.

bombki

W tonacji Śląska – fotogaleria

Zapraszamy na kiermasz

CAM05497ok