Obchody Dnia św. Marcina w Łubnianach

11 listopada 2016 r. Koło DFK Łubniany zorganizowało dla mieszkańców Gminy Łubniany festyn z okazji Dnia Świętego Marcina (niem. Martinstag). Obchody rozpoczęto spotkaniem przy budynku Łubniańskiego Ośrodka Kultury i OSP, podczas którego przywitano wszystkich oraz poświęcono rogale świętomarcińskie. Następnie wszyscy przeszli w orszaku dowodzonym przez św. Marcina na koniu na Plac Cisowy, gdzie odbył się festyn. Przemarsz orszaku umilała muzyka Parafialnej Orkiestry Dętej z Łubnian.

Dla mieszkańców Gminy organizatorzy przygotowali poczęstunek w postaci rogali świętomarcińskich, kawy, herbaty i ciepłego posiłku.

Podczas festynu miało miejsce odegranie scenki z udziałem św. Marcina, występ dzieci z Przedszkoli w Łubnianach i Dąbrówce Łubniańskiej oraz ze Szkoły Podstawowej w Łubnianach, a także występ Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem „MANTIKORA”, który cieszył się dużym zainteresowaniem szczególnie ze strony najmłodszych.

Zarząd Koła DFK Łubniany pragnie serdecznie podziękować następującym osobom:

 1. za wsparcie finansowe obchodów:
  – Wójtowi Gminy Łubniany, Panu Krystianowi Baldy
  – Konsul RFN w Opolu, Pani Sabine Haake
 1. za oprawę muzyczną – Panu Józefowi Moczko i Parafialnej Orkiestrze Dętej z Łubnian
 2. za oprawę artystyczną – Pani Sylwii Buchta oraz wszystkim pedagogom z Przedszkoli w Dąbrówce Łubniańskiej i Łubnianach
 3. za czuwanie nad bezpieczeństwem i zabezpieczenie obchodów – Strażakom z OSP Łubniany
 4. za udział w obchodach – proboszczowi Parafii Łubniany, ks. Markowi Terleckiemu
 5. za pomoc w zorganizowaniu festynu – Panom Sołtysom: Joachimowi Świerc i Konradowi Pietrek, Panu Harremu Lebich, Pani Agnieszce Luksa, Panu Bernardowi Koc, Kamilowi Blaszczyk, Piotrowi Matyszok i wszystkim mieszkańcom wsi Łubniany i Dąbrówka Łubniańska, którzy mimo niesprzyjającej aury pomogli w zorganizowaniu tegorocznych obchodów.

Od walczących o niepodległość

Na prośbę komitetu TAK DLA SAMORZĄDNOŚCI publikujemy poniższy apel do mieszkańców naszego województwa:

apel

Uwaga na wodę z kranu!

water-1253629-640x480[Aktualizacja 17.10.2016 r.: Woda jest już przydatna do spożycia pod kątem bakteriologicznym i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).]

W związku z wykryciem bakterii grupy coli w wodociągu publicznym Kobylno, mieszkańcy miejscowości: Kobylno, Grabie, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Masów i Brynica powinni zachować ostrożność korzystając z wody kranowej.

Poniżej publikujemy Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu w tej sprawie:

 

 

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 11.10.2016 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci z wodociągu publicznego Kobylno zasilającego następujące miejscowości; Kobylno, Grabie, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Masów, Brynica.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 07.10.2016 r. stwierdził przekroczenia mikrobiologiczne (bakterie grupy coli). W związku z powyższym, konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

 • Wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu – powinna wrzeć 2-3 minuty w otwartym naczyniu
 • Woda z kranu może być używana do utrzymania higieny osobistej, kąpieli oraz spłukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych
 • Woda jedynie po przegotowaniu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz podawana zwierzętom

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest do dezynfekcji podchloryn sodu, który może spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr Marzena Nanowska-Geisler

25 lat posługi organisty

25. września 2016r. pan Norbert Krawczyk obchodził “srebrny” jubileusz służby na organach, w łubniańskim kościele. O godzinie 11.00 została odprawiona przez naszego proboszcza Marka Terleckiego w koncelebrze, dziękczynna msza św. Mszę uświetniła swoim śpiewem, Klaudia Gurbierz, a koledzy Norberta z orkiestry dętej przygrywali.
Po południu, o godzinie 15.00 mogliśmy uczestniczyć we wspaniałym koncercie, który rozpoczęło ponowne odsłonięcie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, po pięćdziesięcioletniej przerwie. Przy okazji malowania kościoła, został uruchomiony mechanizm zasłaniania i odsłaniania obrazu. W niedzielę przy dźwiękach Intrady starokrólewskiej, wykonanej przez Oktet Jasnogórski, mogliśmy znów uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu. Kapelmistrz Jasnogórskiej Orkiestry Dętej, pan Marek Piątek  przekazał obecnym wiele ciekawych informacji na temat częstochowskiej orkiestry i muzyki. Dowiedzieliśmy się, że Intrada starokrólewska jest grana tylko w czasie odsłaniania obrazu, Intrada królewska na rozpoczęcie uroczystości, natomiast w czasie zasłaniania obrazu, orkiestra wykonuje już różne intrady, których posiada wiele w swoich zbiorach. Pochodzą one od kompozytorów, którzy przy okazji pobytu w Klasztorze Paulinów komponowali takie utwory i zostawiali, jako dziękczynienie.

W wykonaniu Oktetu, usłyszeliśmy między innymi Małe preludium J. S. Bacha, Ave Maria, Te Deum oraz na zakończenie, podczas zasłaniania obrazu intradę.

W to niedzielne popołudnie, wystąpił jeszcze znany zespół Attonare z Komprachcic. Wokaliści, którzy mają w swoim dorobku wiele nagród, nagrali cztery płyty,  zaśpiewali autorskie utwory Renaty Gliniorz. Zespól powstał przy parafii, z inicjatywy nieżyjącego księdza Franciszka Paszek. Obecnie opiekunką Attonare jest pani Linda Wencel.

Dziękujemy naszemu organiście, Norbertowi Krawczykowi za możliwość uczestniczenia w niedzielnym koncercie oraz za uświetnianie nam nabożeństw przez 25 lat   i życzmy dalszych jubileuszy posługi organistowskiej, a także opieki świętej Cecyli.

 

Tłumnie pożegnano Świerklanina śp. Józefa Moczko

sam_5619_0W sobotę, 27. sierpnia 2016r. na świerklańskim cmentarzu, spoczął zasłużony dla miejscowości społecznik, kronikarz – amator, człowiek, któremu na sercu leżało ocalenie od zapomnienia pamiątek przeszłości. W wydanych przez niego książkach – “Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki” tom I i II, znajdziemy również obszerne relacje z dziejów miejscowości naszej gminy Łubniany, a to z powodu powiązań Brynicy i Masowa ze Świerklą, które w przeszłości miały miejsce. Jego “kronikarskie relacje”, przybliżają czytelnikowi historię całego Śląska,  której niestety nie znajdziemy w podręcznikach szkolnych. Jego książki, warte są tego by młodzież naszego regionu zapoznawała się z nimi, np. na lekcjach wychowawczych.

Pisał bardzo wiele do lokalnych gazet: Beczki i Echa Gmin Opolskich. Jego teksty historyczne były zawsze dogłębne, ilustrowały dany aspekt w możliwie najszerszym ujęciu. Starał się, by tę wiedzę historyczną o ludziach, miejscach, czy organizacjach przypominać przy wszelkiego rodzaju rocznicach i jubileuszach tychże. Z aktualnych tematów zazwyczaj zalewał współpracujące z nim redakcje tuzinami zdjęć, stąd też widać go było zazwyczaj z aparatem w dłoni. Ostatnimi czasy bardzo mocno na sercu leżała mu obrona gminy Dobrzeń Wielki przed grabieżczą kampanią prezydenta Opola i jego popleczników. Zawsze jednak starał się tłumić emocje, działać w poszanowaniu prawa i demokratycznych zwyczajów.

Pierwsza część kroniki "Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki"

Pierwsza część kroniki “Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki”

Odszedł przedwcześnie, nie dokończył następnego wydania kroniki, które mozolnie przygotowywał. Zawsze się starał, by to, co pisze oddawało prawdę historyczną, by było potwierdzone wiarygodnym dokumentem. Tłum, który go żegnał w małym świerklańskim kościele świadczy, jak ważnym był członkiem swojej społeczności.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

Pielgrzymka dotarła na zamek

Zmęczeni lecz radośni uczestnicy 40. Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, dotarli do Kamienia Śląskiego, gdzie o godz. 17.00 została odprawiona msza św., której przewodził biskup Andrzej Czaja. Biskup skierował do zebranych słowa: Jesteście moją radością, nieście do waszych środowisk radość, pokój i miłość tak potrzebne w obecnym świecie.

Hasło przewodnie tegorocznej pielgrzymki brzmi: Od źródeł Chrztu i Miłosierdzia do nowego życia. Pielgrzymi pokonują dziennie średnio 30 km, z Opola wyruszyło około 1500 osób, tylu zdecydowało się “opuścić kanapę i wyłączyć ekrany”.  Wejdą na Jasną Górę 20.08.2016r. Tam zostanie odprawiona msza św. o godz. 11.00. Msza będzie transmitowana w Radio Doxa.

Z modlitwą i śpiewem na ustach wędrują całe rodziny, siostry zakonne, księża zarówno młodzi jak i starsi wierni. Są podejmowani w domach parafian, w miejscowościach gdzie się zatrzymują na postój lub nocleg. Pątnicy, którzy od lat  pielgrzymują do Częstochowy, mogą liczyć na swoje stałe punkty noclegowe, gdzie są z radością oczekiwani. Każdy dzień modlitewnej wędrówki, jest poświęcony  innemu tematowi. We wtorek pątnicy będą wspominać krakowskie spotkania z papieżem, tematem tego dnia jest: Przeżyjmy Kraków jeszcze raz.

Po niedługim odpoczynku, dalej w drogę. Następne etapy tegorocznej pielgrzymki to Góra św. Anny, Zawadzkie, Zborowskie, Kalej, a następnie Jasna Góra.

Szczęść Wam Boże pielgrzymi na Waszej drodze!

Światowe Dni Młodzieży

W naszej gminie młodych przybyłych na Światowe Dni Młodzieży, goszczą Parafia Brynica i Parafia Luboszyce. Do Luboszyc przyjechało 15 Niemców i 16 Włochów. Grupą niemiecką opiekuje się, mieszkająca w Niemczech, była mieszkanka Luboszyc, pani Helena Komor. Przewodnikiem młodych Włochów jest pochodzący z Polski, ksiądz Jacek Rudziewicz.

Do Brynicy przyjechało ze swoim duszpasterzem z Włoch trzydziestu młodych ludzi.W większości są to osoby, które po raz pierwszy znalazły się w naszym kraju. W kontaktach   z gośćmi, pomaga ksiądz Radosław Chałupniak, znający dobrze język włoski.

Młodzi wierni uczestniczą codziennie we mszy świętej, w piątek rozważają drogę krzyżową, poznają także naszą okolicę, jest również czas na zajęcia rekreacyjno – sportowe. Po intensywnie przeżytym dniu odpoczynek u rodzin , które gościnnie otworzyły drzwi swoich domów. Organizacją pobytu u nas tych młodych ludzi, zajmują się proboszczowie: ksiądz Krzysztof Mróz i ksiądz Marian Obruśnik. Wielkie jest także zaangażowanie mieszkańców, którzy chcą jak najlepiej ugościć współbraci w wierze. W Luboszycach gorliwie we wszelkich pracach pomagają Siostry Franciszkanki, z tutejszego klasztoru.

W piątek wszyscy pielgrzymi z naszej diecezji zjechali się najpierw na Górę św. Anny, a później do Opola. W Opolu przeszli z Placu Wolności do parku na osiedlu AK, gdzie odbyły się koncerty oraz modlono się. Na placu pojawili się goście z ponad 20-tu narodowości. Każdemu z pielgrzymów zapewniono posiłek oraz wodę. Swoistym konferansjerem, czy też prowadzącym to wydarzenie był pochodzący z Luboszyc ks. Łukasz Knieć – diecezjalny koordynator ŚDM.

Wystawa twórczości Heleny Buchner – zaproszenie

13626476_989974767789958_3288276414402290713_n

Boże Ciało – fotoreportaż

Processed by: Helicon Filter;

Łubniany walczą o plac zabaw

podworko-nivea

 

W ramach akcji “Podwórko Nivea” Łubniany walczą, aby firma Nivea wybudowała plac zabaw, który miałby być zlokalizowany obok Publicznej Szkoły Podstawowej w Łubnianach. O wybudowanie jednego z 40-tu placów zabaw walczy prawie 1000 miejscowości. Wygrają oczywiście te z największą liczbą głosów. Każdy, kto zarejestruje się na stronie http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016 może oddać codziennie jeden głos. Można to robić na komputerze, lub też pobierając do tego aplikację mobilną. Najlepiej oddawać głosy każdego dnia. Można to robić do końca czerwca.

Pozycja Łubnian systematycznie rośnie. Jeszcze niedawno było to miejsce w trzeciej setce. Na dzień 16.05.2016 r. jest to już 165 miejsce.

 

17.05.2016 r. – 154 pozycja

18.05.2016 r. – 146 pozycja

19.05.2016 r. – 141 pozycja

20.05.2016 r. – 133 pozycja

21.05.2016 r. – 125 pozycja

23.05.2016 r. – 121 pozycja

24.05.2016 r. – 118 pozycja

25.05.2016 r. – 115 pozycja

26.05.2016 r. – 114 pozycja

27.05.2016 r. – 113 pozycja

28.05.2016 r. – 113 pozycja

30.05.2016 r. – 111 pozycja

31.05.2016 r. – 112 pozycja

1.06.2016 r. – 111 pozycja

2.06.2016 r. – 91 pozycja (po wyselekcjonowaniu pierwszej zwycięskiej 20-tki)

3.06.2016 r. – 93 pozycja

8.06.2016 r. – 80 pozycja

9.06.2016 r. – 80 pozycja

13.06.2016 r. – 84 pozycja


Zgodnie z regulaminem konkursu, plan zabaw będzie “obrandowany” logiem Nivea. Dla wszystkich ciekawych, jak to może wyglądać, przedstawiamy zdjęcia ze Starych Siołkowic, która to miejscowość zakwalifikowała się w poprzednim roku do grona 40-tu zwycięzców:

20150823_14271220150823_142654

 

 

 

 

 

 

Przy okazji trwającej w Łubnianach akcji oddawania głosów na rodzinny plac zabaw, warto się pochylić nad ojcem marki Nivea, szczególnie, że jest nim urodzony w Gliwicach, w rodzinie żydowskiej Oskar Troplowitz. Z Gliwic rodzina z siedmioletnim Oskarem, przeniosła się do Wrocławia, gdzie młody Troplowitz uczęszczał do gimnazjum, a później ukończył studium farmacji. Nastepnie studiował jeszcze filozofię w Heidelbergu i w 1888r. uzyskał tytuł doktora. Po powrocie pracował w poznańskiej Hof-Apotheke, u swojego wuja. W 1890r. wykupił bankrutujący zakład farmaceutyczny Carla P. Beiersdorfa w Altonie (obecnie Szlezwig-Holsztyn), w którym pracowało 11 pracowników. Przekształcił go w wielką firmę kosmetyczną Beiersdorf &Co, która już w 1914r. zatrudniała ponad 500 pracowników. (obecnie Beiersdorf AG). Dziełem Troplowitza jest pierwszy samoprzylepny plaster “Leukoplast” 1901r., pierwsza pasta do zębów “Pebeco” 1905r. oraz mydło “Nivea” 1906r. W 1911r. wprowadził na rynek najbardziej znany w historii kosmetyk – krem Nivea ( z łaciny śnieżnobiały). Dbał, by produkty wychodzące z jego firmy były wysokiej jakości, a równocześnie szeroko dostępne.

Troplowitz wyróżniał się w tamtych czasach, niezwykłą dbałością o pracowników. Wypłacał pracownikom nagrody świąteczne i urlopowe, płatne urlopy, wprowadził fundusz emerytalny i pomocy dla osób w trudnej sytuacji. Robił to, ponieważ uważał, że robotnik zadowolony ze swojej pracy, będzie niezawodny i lojalny wobec właściciela.

Oskar Troplowitz zmarł 27.04.1918r. w Hamburgu, gdzie mieszkał i pracował. Został pochowany w rodzinnym grobowcu, na cmentarzu Ohlsdorf w Hamburgu.