Sukces łubniańskiego chóru Cantilene

W  dniach 19-20 listopada 2011r. odbył się jubileuszowy XX Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach. Do Walc, rodzinnej miejscowości łubniańskiego proboszcza, zjechało się 100 chórzystów i 405 członków zespołów śpiewaczych. Artyści śpiewali po niemiecku, a także po polsku i w gwarze śląskiej. W pierwszym dniu festiwalu – w sobotę, swoje umiejętności prezentowały chóry.  Prowadził konkurs już po raz osiemnasty Leonard Malcharczyk. Występy oceniało jury w składzie: Herbert Niedziela, Walter Paul oraz Marek Śmiech. Chór Cantilene z Łubnian uplasował się na trzecim miejscu. Natomiast I miejsce zajął chór z Kątów Opolskich Canthabiles, a II Krappitzer Chor z Krapkowic. W niedzielę występowały zespoły śpiewacze. W tej kategorii I miejsce zajął zespół Ariam z Chrzelic, II Kupskie Echo z Kup,  III Frohsin z Leśnicy i Dobrzenianki z Dobrzenia Wlk. W niedzielę okrasiła dodatkowo śpiewającą imprezę, młoda artystka z Niemiec Michelle Boenisch. Dzięki pozyskanym przez organizatorów dotacjom i wsparciu sponsorów, możliwe było obdarowanie każdej występującej grupy nagrodą.