Obchody Dnia św. Marcina w Łubnianach

11 listopada 2016 r. Koło DFK Łubniany zorganizowało dla mieszkańców Gminy Łubniany festyn z okazji Dnia Świętego Marcina (niem. Martinstag). Obchody rozpoczęto spotkaniem przy budynku Łubniańskiego Ośrodka Kultury i OSP, podczas którego przywitano wszystkich oraz poświęcono rogale świętomarcińskie. Następnie wszyscy przeszli w orszaku dowodzonym przez św. Marcina na koniu na Plac Cisowy, gdzie odbył się festyn. Przemarsz orszaku umilała muzyka Parafialnej Orkiestry Dętej z Łubnian.

Dla mieszkańców Gminy organizatorzy przygotowali poczęstunek w postaci rogali świętomarcińskich, kawy, herbaty i ciepłego posiłku.

Podczas festynu miało miejsce odegranie scenki z udziałem św. Marcina, występ dzieci z Przedszkoli w Łubnianach i Dąbrówce Łubniańskiej oraz ze Szkoły Podstawowej w Łubnianach, a także występ Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem „MANTIKORA”, który cieszył się dużym zainteresowaniem szczególnie ze strony najmłodszych.

Zarząd Koła DFK Łubniany pragnie serdecznie podziękować następującym osobom:

  1. za wsparcie finansowe obchodów:
    – Wójtowi Gminy Łubniany, Panu Krystianowi Baldy
    – Konsul RFN w Opolu, Pani Sabine Haake
  1. za oprawę muzyczną – Panu Józefowi Moczko i Parafialnej Orkiestrze Dętej z Łubnian
  2. za oprawę artystyczną – Pani Sylwii Buchta oraz wszystkim pedagogom z Przedszkoli w Dąbrówce Łubniańskiej i Łubnianach
  3. za czuwanie nad bezpieczeństwem i zabezpieczenie obchodów – Strażakom z OSP Łubniany
  4. za udział w obchodach – proboszczowi Parafii Łubniany, ks. Markowi Terleckiemu
  5. za pomoc w zorganizowaniu festynu – Panom Sołtysom: Joachimowi Świerc i Konradowi Pietrek, Panu Harremu Lebich, Pani Agnieszce Luksa, Panu Bernardowi Koc, Kamilowi Blaszczyk, Piotrowi Matyszok i wszystkim mieszkańcom wsi Łubniany i Dąbrówka Łubniańska, którzy mimo niesprzyjającej aury pomogli w zorganizowaniu tegorocznych obchodów.

Skomentuj