Remont kościoła pw. św. Antoniego w Luboszycach

DSC_0231Kościół parafialny pw. św. Antoniego w Luboszycach został oddany do użytku w 1920 r., choć sama parafia powstała dopiero cztery lata później. Był pierwszym kościołem, który powstał z inicjatywy ks. prałata Józefa Kubisa, proboszcza opolskiej parafii Krzyża Świętego. Powoli zbliża się 100-lecie świątyni w Luboszycach. Upływający czas odcisnął już swe piętno na jej murach. Proboszcz wraz z Radą Parafialną podjęli decyzję o rozpoczęciu prac remontowych, by przywrócić budowli pierwotny blask i dobry stan techniczny.

Prace zaplanowano na dłuższy czas i kilka etapów. Latem 2016 roku rozpoczął się jeden z ważniejszych etapów tego remontu, polegający na wymianie poszycia dachowego części głównej dachu i prezbiterium. W sumie trzeba było wymienić około 1 300 m2 dachu. Trudność w tym przedsięwzięciu stanowiła dość duża wysokość dachu, jego konstrukcja i koszty. Choć już od jakiegoś czasu parafianie składali swe ofiary na pokrycie wydatków związanych z tym remontem, to i tak całe przedsięwzięcie przekraczało możliwości finansowe parafii. W poszukiwaniu pomocy złożono wniosek o dofinansowanie do gminy Łubniany, na terenie której leżą Luboszyce z kościołem wpisanym do rejestru zabytków. Nawiązano również współpracę z niemiecką parafią St. Clemens w Rheda-Wiedenbrück, w której pracuje pochodzący z Biadacza ks. Antoni Klemens. Dzięki tej współpracy otworzyły się nowe perspektywy dofinansowania. Proboszcz parafii w Niemczech, ks. Thomas Hengstebeck, okazał sporo życzliwości i pomocy, szukając możliwości wsparcia naszych wysiłków. Parafia w Niemczech poprosiła Ministerstwo Kultury i Mediów w Niemczech (BKM) o pomoc finansową na remont dachu kościoła w Luboszycach. Było to możliwe ponieważ kościół w Luboszycach jest częścią dziedzictwa kulturowego, które powstało w historycznych granicach państwa niemieckiego w Europie Wschodniej.

Dzięki staraniom parafii w Luboszycach i partnerskiej parafii w Rheda-Wiedenbrück uzyskano dwie dotacje: w Polsce z gminy Łubniany oraz w Niemczech w ramach programu: Bundeszuwendung zur Sicherung und Erhaltung deutschen Kulturguts der historischen Siedlungsgebiete im östlichen Europa im Haushaltsjahr 2016.

Dach kościoła w Luboszycach został wymieniony, zgodnie ze sztuką budowlaną i troską o szczegóły, dzięki środkom finansowym pochodzącym z różnych źródeł: ofiary parafian i darczyńców, dotacja gminy Łubniany oraz pomoc rządu Niemiec.

Wykonane prace pomogły zabezpieczyć świątynię w Luboszycach na następne lata. Służy ona parafianom i obecnej wciąż na naszych terenach Mniejszości Niemieckiej. Coraz bardziej też pięknieje jej wygląd, ciesząc zarówno miejscowych ludzi, jak i odwiedzających ten kościół turystów.

Przedsięwzięcia podjęte w 2016 roku nie kończą aktywności remontowej. Na bieżący rok 2017 mamy zaplanowane kolejne etapy do realizacji. Cieszymy się jednak z tego, co już udało się zrobić i serdecznie dziękujemy za każde wsparcie remontu kościoła w Luboszycach. Dziękujemy parafianom i anonimowym dobrodziejom, dziękujemy za życzliwość miejscowym władzom gminnym i samorządowym, dziękujemy parafii w Rheda-Wiedenbrück i rządowi Niemiec.

DSC_0228

Zmarł ks. radca Józef Onyśków

766764_Onyskow_34bbbbDnia 11grudnia 2013r. po ciężkiej chorobie, w wieku 76 lat odszedł do wieczności ks. radca Józef Onyśków, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Luboszycach.

Eksportacja odbyła się w piątek 13 grudnia 2013r. o godz. 16,00 w kościele pw. św. Antoniego w Luboszycach.

Pogrzeb w sobotę 14 grudnia 2013r. o godz. 10.30 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich

Śp. ks. radca Józef Onyśków urodził się 1 maja 1937r. w Głęboczku (pow. Borszów, woj. Tarnopol) w rodzinie Michała i Weroniki. Po zakończeniu II wojny światowej, wraz z całą rodziną został przesiedlony do Kłodoboka w pow. grodkowskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Kłodoboku i Karłowicach, kontynuował naukę w liceum ogólnokształcacym w Grodkowie, gdzie w 1956r. zdał egzamin maturalny. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1961r. w katedrze opolskiej, z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach, pracował jako wikariusz w Prószkowie(1962-1967) i w parafii pw. Chrystusa Króla w Gliwicach (1967-1968). W 1969r. został wikariuszem ekonomem, a następnie proboszczem w Rogach, a od 1979r. przez 31 lat był proboszczem w Luboszycach. W latach 1988-2001 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu siołkowickiego.  Biskup Opolski odznaczył go w 1997r. tytułem dziekana honorowego, a w 2007r. radcy duchownego.

Ksiądz Józef Onyśków to pomysłodawca popularnej przez wiele lat Cantoniany – Festiwalu Pieśni Religijnej o zasięgu ponadregionalnym.  Cantoniana odbywała się zawsze w czerwcu, w piątek poprzedzający dzień św. Antoniego, patrona luboszyckiego kościoła, gromadziła rzesze młodych ludzi. Niestety od 2009r. zaprzestano organizować ten popularny festiwal.

Z inicjatywy zmarłego księdza powstał również Dom Parafialny, który do dziś służy mieszkańcom, natomiast Szkoła Podstawowa w Luboszycach zawdzięcza zmarłemu proboszczowi nadanie szkole imienia Jana Bosko – świętego, nazywanego Ojcem i Nauczycielem Młodzieży.

 

Od 2010r. jako ksiądz – emeryt Józef Onyśków,  mieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu.

Lać

Jak wyglóndoł lać kozdy wiy. Taki lać cy chać, przisoł rołs du mie do dóm. Było to tak: łotwiyróm brifkastla, a tu packa, łotwiyróm – dryny ni to lać ni to chać, w kozdym bóndź razie, do łobucioł nogi. Zrobióne ci to bóło ze powrósków, takich jak piyrwej  do bindra gbury potrzebowali, coby zboze we snopki złónacyć. Cóski yno na jedna noga. Nie trzwało dugo, w brifkastli zaś ainladung, ize dostałach jus gyśynk, a tera móm prziś na spotkaniy, gynał napisane dzie i kiedy. Padałach sie cóz to za gyśynk, na jedna noga, jakóz to spotrzebować, ani w tym łazić, ani spać, ani kumu dać. Za połra dni telefón. Zwóni jakiś, po głosie mody synek, w sprawie tego spotkania, coby durchaus prziś. I to mi podpadło, camu ci ludzie sóm tacy naparci. Wrołs sie to wsystko pokupacyłach: jedyn trzewik na jedna noga, pisóm dó mie, zwónióm jak nie prawi, i mie łoświyciyło: Wy mi chcecie wierza noga uciónć! Padałach mu i pociepłach telefón i do teraska  móm śniymi pokój.

Tus wóm powia, dejcie pozór na tych telefónokrónzców i dómokrónzców, bo łóni nic dobrego przed nołs niy majóm.

 

Truda Pietrzikowa

Prymicje ks. Marcina Adamca

Processed by: Helicon Filter;  OLYMPUS DIGITAL CAMERA18 maja miało miejsce wyświęcenie na księdza Marcina Adamca, który pochodzi z Biadacza, parafia św. Antoniego w Luboszycach.

Ks. Marcin Adamiec urodził się 10 sierpnia 1984 r. Pracę magisterską napisał u o. prof. dr. hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego na temat: „Wizje proroka Zachariasza”. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie. Jako motto na obrazek prymicyjny wybrał słowa z psalmu 18: „Mój Bóg rozświetla moje ciemności” (Ps 18,29).

Został mianowany wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie. W NTO napisano m.in. że ks. Marcin decyzję o wstąpieniu do seminarium podjął w środę popielcową 2007 r. Był wtedy studentem na trzecim roku budownictwa. O swojej decyzji o wstąpieniu do seminarium mówi, że była to pewna forma nawrócenia, gdy w ciągu jednego dnia wyszedłem z płytkiej, powierzchownej religijności i oddałem wszystko Chrystusowi.

Ks. Marcin został wyświęcony 18. maja w wigilię Święta Zesłania Ducha Świętego. w opolskiej katedrze pw. Krzyża Świętego. Następnego dnia odprawił swoją pierwszą mszę prymicyjną w swoim parafialnym kościele w Luboszycach. Szczęść Boże ks. Marcinowi w jego posłudze kapłańskiej.

Ogromne wrażenie na mnie zrobiła pięknie przystrojona trasa przemarszu ks. Marcina z jego domu rodzinnego w Biadaczu do kościoła w Luboszycach. Wszystko można zobaczyć w fotoreportażu z tego wydarzenia:

Biskup Andrzej Czaja udzielił Sakramentu Bierzmowania

Processed by: Helicon Filter;

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

11. kwietnia 2013r. Biskup diecezjalny Andrzej Czaja, udzielał Sakramentu Bierzmowania w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Łubnianach. Olejem krzyżma zostali namaszczeni uczniowie trzecich klas gimnazjalnych: z Parafii Brynica 13 młodych ludzi, z Parafii Luboszyce 21, z Parafii Łubniany 17, z Parafii Zawada 9. W kazaniu skierowanym do młodzieży, biskup zwrócił uwagę młodych ludzi, na to że stali się dorosłymi chrześcijanami, powinni odważnie wyznawać swoją wiarę w życiu, we współczesnym świecie w którym słowo kocham cię, utraciło swą wartość, ponieważ  jest wypowiadane pochopnie i nie ma pokrycia w czynach.

Droga krzyżowa w Czarnowąsach

Młodzież dekanatu siołkowickiego, szczególnie adepci do bierzmowania, została zaproszona do Czarnowąs na swoje comiesięczne spotkanie dekanalne. 15. marca o godz. 19.00, młodzi z dziesięciu parafii dekanatu, wyruszyli na ulice Czarnowąs, trasą Bożego Ciała by odprawić drogę krzyżową. Nabożeństwo prowadził proboszcz Czarnowąs. Do niesienia poważnych rozmiarów krzyża, proboszcz zapraszał młodych z poszczególnych parafii, a także ojców i matki.  Rozważania przy każdej stacji  przedstawiała młodzież. Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo sakramentalne w kościele pw. św. Norberta. Mimo chłodu i ciemności, oświetlonych blaskiem pochodni,  zebrani głęboko przeżyli te wieczorne rozważania drogi krzyżowej Pana Jezusa.

Tydzień w Arnstein

19. sierpnia 2012, grupa młodzieży z gminy Łubniany wyruszyła autobusem do Bawarii. 31 osób (razem z opiekunami) spędziło bogaty w atrakcje tydzień, w partnerskiej gminie Arnstein. Była to poniekąd rewizyta, ponieważ w zeszłym roku Bawarczycy gościli u nas. Wyjazd zarówno tegoroczny jak i zeszłoroczny, zorganizował Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej, przy finansowym wsparciu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Młodzi ludzie z Polski razem z miejscowymi rówieśnikami, wspólnie bawili się przy ognisku, brali udział w grach i zawodach sportowych, razem przygotowywali posiłki. Nasza młodzież poznała ciekawe miejsca w okolicy, mianowicie: twierdzę i muzeum w Wurzburgu, zamek w Buchold, sanktuarium Kirchenburg  w Aschfeld, a także ratusz w Arnstein. Młodzieży bardzo spodobało się szukanie skarbu w lesie i niemiecki zwyczaj kradzieży flagi. Wrócili zadowoleni, z miłymi niezapomnianymi wspomnieniami.

Teraz uwaga! Na drogę powrotną nasi uczestnicy, zostali zaopatrzeni w napoje i równocześnie poproszeni o zebranie (po opróżnieniu), pustych butelek, które wrócą do Niemiec (przy okazji Dożynek Gminnych w Łubnianach, na których będą goście z Arnstein) i zostaną zwrócone do sklepu, w zamian za kaucję. Uczmy się, a nie będziemy narzekać, że Niemcy są bogaci i jest u nich czysto, a u nas biednie i puste butelki leżą w rowach!

Wielki Człowiek

Arcybiskup metropolita Niezależnego Państwa Papui Nowej Gwinei położonego w Oceanii- Wilhelm Kurtz, obchodził 15. lipca 2012r. w luboszyckim kościele, jubileusz 50 lat święceń kapłańskich. Z tej okazji parafia luboszycka gościła biskupa opolskiego Andrzeja Czaję, biskupa pomocniczego Pawła Stobrawę oraz emerytowanych biskupów Jana Bagińskiego i Jana Wieczorka. Również wielu księży brało udział we mszy św., w tym parafianin Łukasz Knieć. Homilię wygłosił ojciec Kałuża. Przy wypełnionej po brzegi świątyni, wierni uczestniczyli w dziękczynnej mszy św. zakończonej uroczystym Te Deum Laudamus.

Wszystko zaczęło się   28 maja 1935r., gdzie w Kępie przyszedł na świat pierwszy syn państwa Kurtzów – Wilhelm. Później urodziła się jeszcze siostra i dwóch braci. Do Małego Seminarium w Nysie wstąpił w wieku 14 lat. Święcenia kapłańskie przyjął 28 stycznia 1962r. z rąk biskupa Józefa Drzazgi. Msza prymicyjna odbyła się przy trzaskającym na zewnątrz mrozie. Młody ksiądz Wilhelm szedł w procesji z domu rodzinnego w Kępie do Luboszyc do kościoła,  słowami ojca Henryka “szedł zmarznięty by podnieść kielich zbawienia i wezwać imienia pańskiego”. Po pracy duszpasterskiej w Bytomiu i w Górnej Grupie wyjechał na misje do Papui Nowej Gwinei. Tam w diecezji Goroka był kolejno wikariuszem w jednej z parafii, następnie proboszczem założonej przez siebie placówki, która stała się wzorcową w całej prowincji. 8.09.1982r. otrzymał święcenia biskupie w Mingende. Konsekratorem był ordynariusz diecezji Goroka bp Raymond Caesar SVD. Herb  biskupa przedstawia u góry rajskiego ptaka, wziętego z flagi Papui Nowej Gwinei, symbolizujący tu Ducha Świętego; literę M z herbu Ojca Swiętego, Per Mariam; u dołu połamane strzały, symbolizujące pokój i jedność oraz napis w języku Simbu “Abyśmy byli jedną rodziną-szczepem Bożym”.

W 1999r. biskup Kurtz zostal ustanowiony koadiutorem archidiecezji Madang, w lipcu 2001r. w pełni objął rządy jako arcybiskup. 30 listopada papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu, ze względu na wiek. Mimo przejścia na emeryturę, o. abp Wilhelm Kurtz , nadal udziela się w głoszeniu ewangelii w dalekiej Nowej Gwinei. Władze Papui Nowej Gwinei również doceniły pracę misjonarza z Kępy, nagrodziły go w 2008r., najwyższą nagrodą medalem Rajskiego Ptaka. Jest to wyróżnienie przyznawane jako najwyższe uznanie dla obywateli i obcokrajowców, którzy w znaczny sposób  przyczynili się do rozwoju kraju. Z reguły odznaczenie wraz z tytułem może być przyznawane tylko nie więcej jak 50-ciu żyjącym obywatelom i obcym mieszkającym w tym kraju. Zaraz po uroczystościach związanych z nagrodą Rajskiego Ptaka, arcybiskupa Kurtza czekał jak zwykle nawał pracy. Miał w tym czasie długie wyprawy w lasy samochodem na złych drogach i były miejsca do których trzeba było iść pieszo albo jechać łodzią, by udzielać bierzmowań albo być obecnym w parafiach i szkołach.

Życzymy Arcybiskupowi Wilhelmowi Kurtz, by dobry Bóg nadal darzył go siłą i zdrowiem i pozwolił przeżywać następne jubileusze.

Konwent dekanatu Siołkowice

12. kwietnia 2012, w czwartek wielkanocny, w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Łubnianach, zgromadzili się kapłani dekanatu Siołkowice, na corocznym konwencie, na wspólnej Eucharystii. Spotkanie symbolizujące wieczernik, gdzie zebrali się apostołowie, odbywa się co roku w jednej z dziesięciu parafii naszego dekanatu. W tym roku w Łubnianach została odprawiona Msza św. w intencji  kapłanów i wiernych oraz zmarłych duszpasterzy, przewodniczył jej dziekan dekanatu. Na konwencie wystąpił chór Cantilene oraz łubniańska schola.

Dni Biadacza

W miniony weekend 3 i 4 września odbyły się dożynki wiejskie pod nazwą “Dni Biadacza”.

W niedzielę uroczystość rozpoczęła się barwnym korowodem, którego wielką atrakcją byli przebierańcy. Później zaczęła się biesiada, połączona z wieloma atrakcjami, takimi jak zabawy dla dzieci i konkursy. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.