Jest Sołtys w Łubnianach

Na spotkaniu mieszkańców Łubnian w dniu 6.03 br., nie wybrano sołtysa, ze względu na to, że proponowani kandydaci nie wyrazili zgody na podjęcie tej funkcji. Natomiast na następnym spotkaniu w dniu 21.03, w wyniku głosowania, sołtysem została pani Anna Cuda. Pani Anna obejmuje ten urząd po 27 latach pracy dla sołectwa, pana Joachima Świerca. Nowa pani Sołtys od urodzenia mieszka w Łubnianach, na co dzień pracuje w Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym Zimmermann również w Łubnianach.
W pracach na rzecz sołectwa, będzie jej pomagać Rada Sołecka w składzie: Krystian Baldy, Bernard Koc, Teresa Kozielska, Ewelina Kurpierz,Józef Moczko, Joachim Świerc.
Annie Cuda życzymy by udało się jej wszystkie zadania pomyślnie wykonać, dużo satysfakcji z pełnionej funkcji oraz życzliwości mieszkańców.

Skomentuj