Ruszył program “Rodzina 500 plus”

Punktualnie o godzinie 7,00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach, zjawił się petent z dokumentami o wypłatę świadczenia z programu “Rodzina 500 plus”. Pracownicy łubniańskiego GOPS-u, nie zostali zaskoczeni, pierwszy wniosek został sprawnie przyjęty.
Już przez cały miesiąc marzec wydawano druki do wypełnienia, niezbędne przy staraniu się o przyznanie tego świadczenia wychowawczego. Przy obsłudze nowego programu, pomagają dwie stażystki z Urzędu Pracy oraz przeszkoleni dotychczasowi pracownicy. Zapotrzebowanie na niezbędne środki, zostało złożone do Urzędu Wojewódzkiego, już w lutym. Jak zapewnia pani Dyrektor, po otrzymaniu funduszy, świadczenia będą sukcesywnie, sprawnie wypłacane. Ustawowo, gmina ma na rozpatrzenie wniosku 3 miesiące. Wypłaty będą dokonywane z wyrównaniem od pierwszego kwietnia.
Więcej informacji o programie na stronie Gminy Łubniany oraz stronie programu.

Skomentuj