Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

okIMG_0095Ksiądz Biskup Paweł Stobrawa w dniach 15 – 27. lutego wizytuje parafie naszego dekanatu. 19. i 20. lutego taka wizytacja miała miejsce w Łubnianach. W sobotę o godzinie 9,oo  Biskup spotkał się z chorymi parafianami.  Natomiast, w niedzielę o godzinie 11,00,   przewodniczył uroczystej mszy świętej odprawionej w intencji parafian. Na mszy św. ksiądz Biskup został powitany przez księdza proboszcza, a także przez przewodniczącą Rady Parafialnej panią Klaudię Krawiec. Pani Krawiec krótko zapoznała Biskupa z dokonaniami w parafii w sferze materialnej, a Proboszcz Marek Terlecki  przedstawił krótko stan religijności w parafii, a także wyraził swoje zatroskanie o wielu ludzi starszych, schorowanych przebywających samotnie w swoich domach.

W naukach księdza Biskupa skierowanych do parafian, usłyszeliśmy o potrzebie przemiany nas wiernych, o roli krzyża w naszym życiu, a także o sile modlitwy, a w nawiązaniu do przeżywanego Roku Miłosierdzia – winniśmy być miłosierni wobec drugiego człowieka, tak jak Chrystus wobec każdego z nas.

Po mszy świętej miało miejsce spotkanie wizytującego biskupa z Radą Parafialną, a także z ministrantami i mariankami, a po gorzkich żalach z grupami modlitewnymi  i kandydatami do bierzmowania. Na spotkaniu z członkami róż różańcowych, Biskup zaproponował utworzenie nowych róż, gdzie rodzice będą się modlić w intencji swoich dzieci, jak to ma miejsce w jednej z parafii dekanatu ozimskiego.

 

Skomentuj