Docenieni strażacy z naszej gminy

SAMSUNG CAMERA PICTURES

24. maja w Grodźcu, na terenie Restauracji Bajka, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, świętowała Dzień Strażaka. W czasie tej uroczystości zostali odznaczeni zasłużeni strażacy naszej gminy: Rudolf Steinhoff  i Józef Palmer.

Rudolf Steinhoff, który został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, już ponad 60 lat związany jest z luboszycką OSP. Brał udział nie tylko w akcjach gaśniczych, ale też stawał w szranki zmagań w czasie zawodów pożarniczych. Przez wiele lat pełnił funkcję gospodarza OSP Luboszyce,  był kierowcą wozu bojowego, a także obsługiwał motopompę. Najbardziej w pamięci utkwił mu pożar rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach oraz kościoła w Świerkli, do których to zdarzeń wezwano luboszyckich strażaków.

Służba ogniowa to nie tylko ratowanie mienia, to też święto patrona św. Floriana, które przypada na dzień 4 maja. Wtedy to luboszycka brać strażacka zbiera się przy remizie, następnie wyruszają w procesji ze  sztandarami do kościoła, gdzie zostaje odprawiona msza św., po mszy przemarsz na cmentarz i złożenie kwiatów na grobach zmarłych druhów. Na zakończenie poczęstunek w remizie.

Jósef Palmer – odznaczony Brązowym Znakiem ZOSP RP, to członek OSP Łubniany. Już jako piętnastolatek wytrenował pierwszą drużynę (złożoną z rówieśników) do zawodów pożarniczych. Drużyna osiągnęła wtedy najlepszy czas. Józef Palmer wielokrotnie brał udział jako zawodnik i trener w zawodach pożarniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich, w 1989r. wraz z drużyną zdobył srebrny medal na IX Olimpiadzie CTIF(tzw. system austriacki). Druh Józef przez 4 lata pełnił również zawodową służbę w Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Jest potomkiem Thomasa Palmera – strażaka, który zmarł na atak serca biorąc udział w gaszeniu palącego się domu w Łubnianach. Akt zgonu Thomasa z dnia 15.11.1897r. oraz zachowany opis tego zdarzenia w ówczesnej gazecie jest najstarszym dokumentem działania straży pożarnej w Łubnianach.

Skomentuj