Prymicje ks. Marcina Adamca

Processed by: Helicon Filter;  OLYMPUS DIGITAL CAMERA18 maja miało miejsce wyświęcenie na księdza Marcina Adamca, który pochodzi z Biadacza, parafia św. Antoniego w Luboszycach.

Ks. Marcin Adamiec urodził się 10 sierpnia 1984 r. Pracę magisterską napisał u o. prof. dr. hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego na temat: „Wizje proroka Zachariasza”. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie. Jako motto na obrazek prymicyjny wybrał słowa z psalmu 18: „Mój Bóg rozświetla moje ciemności” (Ps 18,29).

Został mianowany wikariuszem parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie. W NTO napisano m.in. że ks. Marcin decyzję o wstąpieniu do seminarium podjął w środę popielcową 2007 r. Był wtedy studentem na trzecim roku budownictwa. O swojej decyzji o wstąpieniu do seminarium mówi, że była to pewna forma nawrócenia, gdy w ciągu jednego dnia wyszedłem z płytkiej, powierzchownej religijności i oddałem wszystko Chrystusowi.

Ks. Marcin został wyświęcony 18. maja w wigilię Święta Zesłania Ducha Świętego. w opolskiej katedrze pw. Krzyża Świętego. Następnego dnia odprawił swoją pierwszą mszę prymicyjną w swoim parafialnym kościele w Luboszycach. Szczęść Boże ks. Marcinowi w jego posłudze kapłańskiej.

Ogromne wrażenie na mnie zrobiła pięknie przystrojona trasa przemarszu ks. Marcina z jego domu rodzinnego w Biadaczu do kościoła w Luboszycach. Wszystko można zobaczyć w fotoreportażu z tego wydarzenia:

Skomentuj