Pobyt uczniów PG w Biadaczu w Finlandii

Dzięki przystąpieniu Publicznego Gimnazjum w Biadaczu do programu Comenius – prowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, grupa uczniów mogła odbyć podróż do odległego o 2500 km Tornio w Finlandii. Do Tornio pod opieką nauczycieli: Elżbiety Molendy i Adama Żołądzia pojechało sześcioro uczniów. 11. stycznia 2013r. o godz.13 grupa wyleciała z Warszawy. Lot trwał 4 godziny, w tym międzylądowanie w Helsinkach. Do grupy z Biadacza, dołączyli nauczyciele z Chorwacji, Francji Turcji i Włoch (kraje te też są uczestnikami trwającego projektu Comenius – Bread a loaf of Europe). Młodzież przez 6 dni mieszkała w fińskich domach i poznawała fińskie zwyczaje i tradycje. 12. stycznia nasi gimnazjaliści razem z fińskimi rówieśnikami, zwiedzali Tornio. Zrobił na nich wrażenie zabytkowy kościół – Hedwig Eleonooran kirkko, ogromny sklep zoologiczny, a także “Candy world”, sklep w którym są wszystkie cukierki świata. Po całym dniu chodzenia, młodzież spotkała się w domu jednej z Finek, gdzie Polacy uczyli się fińskich słów, a Finowie polskich. Następnego dnia, grupa pojechała do Rovaniemi – stolicy Laponii, gdzie zwiedzano Arktikum, a w Arctic Circle odbyło się spotkanie ze Świętym Mikołajem, tym do którego dzieci z całego świata piszą listy. Natomiast wieczorem wybrano się na wyrzeźbione w lodzie zjeżdżalnie , młodzi ludzie mogli znów stać się dziećmi!

DSCN0353b DSCN0367b

Przez kolejne trzy dni, uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w lekcjach odbywających się w miejscowej szkole – Putaan koulu. Poznawali fiński model edukacji i metody nauczania. Zaskoczenie wzbudziły “drama lessons” – lekcje teatralne, które trwają 2 godziny i sprawiają wiele radości biorącym w nich udział. Na zajęciach przedmiotowych, nauczyciele starają się, żeby uczniowie jak najwięcej zapamiętali z lekcji. Po zajęciach szkolnych był czas na wspólne spacery po mieście, po zamarzniętej rzece. Nasi gimnazjaliści mieli też okazję przekonać się jak jest w fińskiej saunie. Porozumiewano się w języku angielskim.

DSCF1152b DSCN0307b

Jednak czas szybko płynie i nim się obejrzano, trzeba było wracać do domu. Naszym gimnazjalistom było strasznie przykro, że niektórych nowych fińskich znajomych, może już nigdy nie zobaczą. Jednak na szczęście jest facebook!

DSCN0339b DSCN0369b

 DSCF0973b DSCF1030b

For Finnish friends

Thanks to the fact that Public Junior High School in Biadacz has joined the Comenius programme, led by Foundation for the Development of the Education System, the group of Polish students received an opportunity to go to Tornio, the town located about 2500 km from their Polish homes. Six students went there under the care of Elżbieta Molenda and Adam Żołądź, teachers from Biadacz’s school. On January 11, 2013, at 13 p.m., the group boarded the plane at Warsaw Airport. The flight lasted four hours (including the stopover in Helsinki). Teachers from Croatia, France, Turkey, and Italy joined the group from Biadacz (these countries are also the participants of the ongoing Comenius project – Bread a loaf of Europe). The youth was living six days with Finnish families learning their customs and traditions. On January 12, our students together with their Finnish age-mates were visiting Tornio. They were impressed with the old church – Hedwig Eleonooran kirkko, the huge pet store, and the “Candy world”, the shop where one can find candies from all over the world. After the whole day of sightseeing, the youth met in one of the Finn’s houses, where Polish students were learning Finnish vocabulary and vice versa. The next day the group went to the capital of Lappland, Rovaniemi, where they visited Arktikum. In Arctic Circle the group had a meeting with Santa Claus, the one to whom children from all over the world write letters. In the evening, they visited the slides carved in ice. Young people had once again a chance to become children.

DSCF0958b DSCF0965b

During the following three days, students together with their teachers participated in lessons which took place in the local school – Putaan koulu. They got to know the Finnish model of education and the different teaching methods. Our students were eager to watch the so-called “drama lessons”. They last two hours and are the source of great joy for the participants. Finnish teachers encourage students to remember as much as they can from the lessons. After the school activities, there was some time to stroll around the town and walk on the frozen river. Our students had a chance to see how the Finnish sauna looks like. The participants of the programme were using English while communicating.

DSCF1110b DSCN0331b

However, everyone knows how time quickly flies… Not even a moment had passed when our students realised it was time to go back home. They were really sad having been aware of the fact they would probably never see their newly met Finnish friends again. Fortunately, facebook exists!

Skomentuj