Odpust Aniołów Stróżów na Górze Św. Anny

Co roku rzesze pielgrzymów przybywają na ten odpust, na Górę św. Anny, w tym również wierni z Łubnian, w swojej corocznej pielgrzymce. W sobotę, o godz.7,00, po krótkim nabożeństwie w kościele, 36 osób z Dąbrówki Łubniańskiej, Łubnian i Masowa, z przewodniczką i organizatorką Elżbietą Matyszok, wyruszyło autobusem w kierunku Góry Chełmskiej, bazyliki z figurą Św. Anny Samotrzeciej. Na miejscu, w Grocie Lurdzkiej została odprawiona Droga Krzyżowa. Z kolei na Placu Rajskim, o godz,.11,00 pątnicy uczestniczyli we mszy św. Po krótkiej przerwie i posiłku, wierni wyszli na Dróżki NMP: modląc się, śpiewając i słuchając kazań.  Rozważaniom dróżek towarzyszyła orkiestra, w której łubniańska parafia miała  swoich przedstawicieli, w osobie Rajnolda Wiencha z Dąbrówki Łubniańskiej i Moniki Mioska z Łubnian.

Skomentuj