Tak głosowaliśmy

W niedzielę 9.10.2011 r. odbyły się wybory do sejmu i senatu. Wszyscy znamy już wyniki ogólnokrajowe, niemniej równie ciekawe są wyniki głosowania w naszej gminie.

Jeżeli chodzi o senat, to minimalną większość głosów zdobył Norbert Rasch z Mniejszości Niemieckiej, wyprzedzając o 1% Piotra Wacha z Platformy Obywatelskiej. Niemniej to ten drugi dostał się do senatu.

Jeżeli chodzi o wybory do sejmu, to tak jak 4 lata temu najlepszy wynik uzyskała Platforma Obywatelska – zdobyła prawie 50% głosów. Zaraz za nią uplasowała się Mniejszość Niemiecka z wynikiem 25,5%. Dosyć niski wynik w porównaniu z głosowaniem ogólnopolskim uzyskały PiS – 8,7% oraz PSL – 2,9%.

Wynik zbiorczy z całej gminy:

Różnice w wynikach widać nawet pomiędzy czterema komisjami wyborczymi w naszej gminie. O ile w Łubnianach Platforma Obywatelska uzyskała 40,3% głosów, o tyle w pozostałych 3 komisjach zdobyła ok. 50%. Dużą różnorodność widać w wynikach Mniejszości Niemieckiej – plasują się one od 16,9% (komisja w Luboszycach) do 35,9% (komisja w Łubnianach).

Wyniki z poszczególnych komisji:

Przedstawione w artykule dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej. Są to ostateczne wyniki.

Skomentuj