Wspomnienie – Śp. ks.Paweł Wróbel

Urodził się 6 stycznia 1954 r. w Łubnianach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1983 r. w Opolu. Posługę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Bytomiu-Karbiu (1983-1985), po czym został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1989 r. powrócił do duszpasterstwa – najpierw przez rok był wikariuszem parafii św. Michała w Gliwicach i jednocześnie duszpasterzem akademickim, a następnie został mianowany proboszczem w parafii Bytom-Korab (1990-1993), gdzie zastał go nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce, włączając tym samym do diecezji gliwickiej. W 1993 r. przeniósł się do diecezji Opolskiej, gdzie powierzono mu urząd proboszcza parafii Zielina-Kujawy. Nagła śmierć przerwała jego gorliwą posługę 1 sierpnia 2011 r.

Skomentuj