Łocko

Prołda, iz wiycie wiela to je łocko? Tuz tejla kobiyt sie spikło i przisło drzyć  piyrzy. W srogym cimrze łod ugiańskej Rady Sołeckej, tan dzie piyrwej była pocta, siadły  my sie przi dugym stole i dały my sie w te piyrzy.   Robota sła jak trza. Wsystko bez to, iz Marysia Waleska-sołtyska Dómbrówki, nóm te skubaniy piyrzoł umilała. Wiela my sie wiców nasuchały, a naśmioły, ołze nołs brzuchy i gamby bolały.  Marysia nóm tes zdradziyła, ize moł zyciowe marzyniy, coby kiedy z Anią Bartel dokupy wystompić. Zycymy jy, coby sie te marzyniy ziściyło, bo moł ku tymu grajfka.  Zaś łod Dorki, co je w Siołkowicach urodzónoł, dowiejdziały my sie, is za dziejcio, jak usłysała ło  Ugianach, to sie pomyślała, ło co to za dziwnoł wiejś musi być, ani jy bez myśl nie przisło, iz jy przidzie we Ugianach miynskać. Bez te śmiychy i wygupy, to nic my sie nie dowiejdziały, co sie we wsi dzieje, bo nie stykło casu. Nie tak jak piyrwej, bez zima wsystky prołdy z chałpów z tym piyrzym powyłaziyły, chto sie zyni, chto morgów dokupiół, chto sie powadziół, chtoroł zastompiyła i wsystky inkse. Jednak tak jak piyrwej, ludzie dalyj we piórkach lubióm lezejć. Toć, nie tan te łowichłane kołdry ze pokazów, co na niy trza całoł rynta dać, bo za dwa dni moł s nołs rojmatyka wylyź, a rojmatka jak dolygała tak dolygoł, a sprzedołwace we tropikach sie rojmatyka wygrzywajóm za ołmine rynty. Nie dejcie sie tak wichłać, lepyj przidzcie te piyrzy drzyć, moze udoł nóm sie pobić rekord Guinnessa, a piyrzoł kupa jescy ubitoł je do roboty. Yno nie wołzcie sie prziś na łostani dziyń, na fejerbal, bo bymy gołdać -nołamaniyj sbubały, a nołwiyncej zjadły!

 

Truda Pietrzikowa

Nowy Rok 2012

Winsujymy Wom scejścioł, zdrowioł,

bogosławieństwa bozego łod Pana Boga miyłego,

na tyn Nowy Rok wsystkygo dobrego,

a po śmierci zbawiynia dusnego!

Zdjęcia Łubnian z lotu ptaka

Mikołaj

6 grudnia naszą gminę odwiedził Święty Mikołaj. Jako, że w tym roku mamy ciepłą zimę, to Mikołaj przyjechał bryczką, którą powoził Pan Bodzianny. Mikołaj miał kosz pełen cukierków, którymi obdarowywał wszystkie napotkane dzieci, a nawet i starszych. Dłuższy postój zrobił sobie na boisku Szkoły Podstawowej w Łubnianach, gdzie czekała na niego gromada dzieci.

Kiermasz adwentowy

W ostatnią niedzielę 27 listopada  rozpoczął się adwent. Jak co roku w tym okresie w Parafii Łubniany odbył się kiermasz.

Chyba najliczniej zgromadzoną grupą na łubniańskim kiermaszu były przedszkolaki. Występowały one na scenie w towarzystwie dwóch clownów, czekając na przyjazd Mikołaja. Wprawdzie zarówno pogoda (jeszcze całkiem jesienna) i data listopadowa nie zapowiadały jego szybkiego przybycia, ale widocznie śpiewy i tańce najmłodszych były przekonujące, ponieważ Mikołaj się zjawił. Przyjechał zaprzęgiem w towarzystwie dwóch aniołków oraz woźnicy – Piotra Kampy.

Na starszych uczestników kiermaszu czekały inne atrakcje. Można było się rozgrzać grzanym winem oraz kiełbaską z grilla. Duży wybór czekał również kupujących. Oprócz wszelkiego rodzaju ozdób świątecznych można było kupić domowe ciasta i makaron przygotowany przez panie z Caritasu, wszelkiego rodzaju preparaty wspomagające zdrowie, oferowane przez franciszkanów, miód i wiele innych pyszności. Oprócz tego można było też wziąć udział w loterii.

Kiermaszowi uroku dodały dwie wystawy fotografii. Swoje zdjęcia prezentowali Mirosław Małecki oraz Marcin Gibas.

Do organizacji łubniańskiego kiermaszu przyczyniło się wiele osób. Byli to: Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnian “Cis”, Rada Sołecka Wsi Łubniany, OSP Łubniany, DFK Łubniany, Caritas Łubniany, Przedszkole w Łubnianach, Państwo Koźlik, Łubniański Ośrodek Kultury, Mirosław Małecki oraz Marcin Gibas.

Sukces łubniańskiego chóru Cantilene

W  dniach 19-20 listopada 2011r. odbył się jubileuszowy XX Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach. Do Walc, rodzinnej miejscowości łubniańskiego proboszcza, zjechało się 100 chórzystów i 405 członków zespołów śpiewaczych. Artyści śpiewali po niemiecku, a także po polsku i w gwarze śląskiej. W pierwszym dniu festiwalu – w sobotę, swoje umiejętności prezentowały chóry.  Prowadził konkurs już po raz osiemnasty Leonard Malcharczyk. Występy oceniało jury w składzie: Herbert Niedziela, Walter Paul oraz Marek Śmiech. Chór Cantilene z Łubnian uplasował się na trzecim miejscu. Natomiast I miejsce zajął chór z Kątów Opolskich Canthabiles, a II Krappitzer Chor z Krapkowic. W niedzielę występowały zespoły śpiewacze. W tej kategorii I miejsce zajął zespół Ariam z Chrzelic, II Kupskie Echo z Kup,  III Frohsin z Leśnicy i Dobrzenianki z Dobrzenia Wlk. W niedzielę okrasiła dodatkowo śpiewającą imprezę, młoda artystka z Niemiec Michelle Boenisch. Dzięki pozyskanym przez organizatorów dotacjom i wsparciu sponsorów, możliwe było obdarowanie każdej występującej grupy nagrodą.

Zapraszamy na kiermasz

Obchody kiermaszowe w łubniańskim kościele 13-11-2011

8. września 1872r. został uroczyście konsekrowany kościół w Łubnianach. Od tej chwili minęło już 139 lat. Nasi przodkowie rozpoczęli budowę nowego kościoła wiosną 1870r. Uwinęli się w dwa lata z tym poważnym zadaniem, mimo tego, że nie mieli do dyspozycji tych wszystkich osiągnięć techniki, które usprawniają obecnie prace budowlane.  Nowa budowla powstawała na zewnątrz starej, drewnianej świątyni, która służyła za rusztowanie. Była to wtedy  powszechnie stosowana metoda. Oficjalnie Łubniany stały się niezależną parafią dopiero 22-04-1886r. Od tego czasu obchodzi się dwa odpusty: w czerwcu św. św. Piotra i Pawła, nazywany wielkim odpustem oraz we wrześniu Narodzenia Najświętszej Marii Panny nazywany odpustem małym. Natomiast kiermasz, czyli rocznica poświęcenia kościoła, jest obchodzony w listopadzie. W tym roku niedziela kiermaszowa przypada na dzień 13-11-2011r.

 

Nasz kościółek

 

Vergiß Dein Heimatkirchlein nicht,                            wo Du als Gotteskind geboren,                               wo Du bei heiliger Kerze Licht                               hast Deinem Heiland Treu geschworen. 

Wo Du, die Brust voll Seligkeit

im frohen Chor hast oft gesungen

wo Du in stillem Herzeleid

mit Gott hast im Gebet gerungen

 

Wo Du, von Gotteslieb’  erfüllt

des Himmels Wonnen hast empfunden

wo Du vor Deiner Mutter Bild

durchlebtest Paradiesestunden.

 

Vergiß Dein Heimatkirchlein nicht

und schlägt das Herz einst matt und müde

hör, was das Kirchlein zu Dir spricht:

Kehr heim, mein Kind, hier wohnt der Friede.

 

Nie zapomnij kościółka Twego                             gdzie żeś się dzieckiem bożym narodził,             promieni świec we wnętrzu jego                           gdyś wierność Zbawicielowi przysiągł. 

Gdzie piersią z nabożną świętością

radosne pieśni często śpiewałeś,

gdzie sercem łkającym boleścią

ciche modlitwy Panu wznosiłeś.

 

Gdzie bożą miłością natchniony

rozkoszą niebios się zachwycałeś,

gdzie w obraz Twej Matki wpatrzony

rajskie uniesienia przeżywałeś.

 

Nie zapomnij kościółka Twego

kiedyś, gdy serce zabije słabo

wtedy posłuchaj rady jego:

wróć do domu dziecko, tu jest niebo.

tłum. A.Lebich

 

 

Po wyborach

Wybory, wybory i po wyborach. Myśloł by jedyn, iz tak je, ale dzie ta, tera sie dopszo zacóno. Tera mómy tyn tejater z wyrówaniym sie stolików spod rziciów, iz  chtory nie ukiołzdnie! Ło nołs wyborcach je dołwno zapómniynte, wórztów wyborcych jus nie dostołwómy. Nie było to jak  przed wyboróma, a to chopcy we Łopolu cestowali chlebym ze śmalcym, abo jaki kafej sło nabzdy wypić. U nołs na wsi było tak: : Wybrałach sie rołs na grziby. Łaziyłach po tym lejsie do łostudy, grzibów ani zdrzejć. Łozeźlónoł jadam do dóm. Z daleka widzam, iz na śtachetce jakołś tytka wisi. Podjyzdzóm blizyj, a to bojtlik nelónowy. Grajfujam rajń, a tu łobrołzek, a śniego synek sie  dó mie uśmiychoł, doś gryfny. Cytóm co pod łobrołzkym pise, a to pierdziuna coby krzizyk wele jego mióna postawić we wybory. Jescyk w bojtliku dwa kejksliki były i dugopis. Na toś sie synek nie wysilół, pejdziałach sie. Kejksliki jescyk po dwa eksra zapakowane, zamaiast całej packi, co to w realu za grose sie kupuje, mozno coby my sie nie przejejdli! Dyć te pakowaniy przisło pewno drozyj. Dugopisym do dzisiej pisa.  Pewno lepyj by było łotworzić jaki smolbiznes z produkcjóm dugopisów, a smolić te stoliki, chtore sie na potynga wydziyrajóm, a je ich ta jak mrowców!

 

Truda Pietrzikowa

Tak głosowaliśmy

W niedzielę 9.10.2011 r. odbyły się wybory do sejmu i senatu. Wszyscy znamy już wyniki ogólnokrajowe, niemniej równie ciekawe są wyniki głosowania w naszej gminie.

Jeżeli chodzi o senat, to minimalną większość głosów zdobył Norbert Rasch z Mniejszości Niemieckiej, wyprzedzając o 1% Piotra Wacha z Platformy Obywatelskiej. Niemniej to ten drugi dostał się do senatu.

Jeżeli chodzi o wybory do sejmu, to tak jak 4 lata temu najlepszy wynik uzyskała Platforma Obywatelska – zdobyła prawie 50% głosów. Zaraz za nią uplasowała się Mniejszość Niemiecka z wynikiem 25,5%. Dosyć niski wynik w porównaniu z głosowaniem ogólnopolskim uzyskały PiS – 8,7% oraz PSL – 2,9%.

Wynik zbiorczy z całej gminy:

Różnice w wynikach widać nawet pomiędzy czterema komisjami wyborczymi w naszej gminie. O ile w Łubnianach Platforma Obywatelska uzyskała 40,3% głosów, o tyle w pozostałych 3 komisjach zdobyła ok. 50%. Dużą różnorodność widać w wynikach Mniejszości Niemieckiej – plasują się one od 16,9% (komisja w Luboszycach) do 35,9% (komisja w Łubnianach).

Wyniki z poszczególnych komisji:

Przedstawione w artykule dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej. Są to ostateczne wyniki.