20 lat kapłaństwa

20. czerwca minęło 20 lat od czasu święceń kapłańskich naszego parafianina Joachima Kobieni. Jego dom rodzinny jest w Łubnianach. Tutaj w Łubnianach ukończył szkołę podstawową, później dojeżdżał do liceum elektrycznego w Opolu, które ukończył maturą. Z tego też okresu parafianie pamiętają go jako stałego uczestnika trzydniowych pielgrzymek na Górę św. Anny – na nasz Anaberg, organizowanych przez śp. proboszcza Karola Łysego. Ks. Joachim służył również przy ołtarzu w szeregach ministranckich.

Do seminarium, jeszcze wtedy w Nysie, wstąpił w 1986 roku. Spędził tam dwa lata. Następnie biskup Nossol i rektor seminarium ks. Kazimierz Dola zaproponowali studia w Paryżu. Ks. Joachim studiował w Paryżu w latach 1988-1990. Następne dwa lata to znowu studia teologiczne w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął  20. czerwca, z rąk Ks. Biskupa Alfonsa Nossola. W tym dniu wyświęconych było 25 neoprezbiterów. Następnego dnia, w niedzielę w kościele parafialnym św.św. Piotra i Pawła w Łubnianach, odbyła się msza prymicyjna. Po święceniach, ksiądz Joachim pełnił służbę jako wikary w katedrze opolskiej. W 1994r. został oddelegowany przez  biskupa na dalsze studia do Bambergu w Niemczech. Studia trwały 5 lat, zakończyły się pracą doktorską na temat języka narodowego w liturgii na podstawie rytuałów wrocławskich w latach 1319-1945.

Po powrocie pełnił funkcję sekretarza biskupa Nossola, a później biskupa Czai. Obecnie jest na rocznych dodatkowych studiach w Watykanie, a po wakacjach wraca do pracy w kurii opolskiej. W dorobku ks. Achima jest jeszcze okres pracy na stanowisku kanclerza w kurii w latach 2005-2011, wykłady na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, szkolenia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., fotografów kościelnych, wykłady na Studium Organistowskim. Z okazji 20 lat kapłaństwa, życzymy księdzu Joachimowi w dalszym życiu błogosławieństwa bożego, opieki Matki Bożej oraz zdrowia.

Skomentuj