Rekonsekracja jełowskiej świątyni

To ważne wydarzenie zgromadziło wielu wiernych. 24. sierpnia o godz. 18,00 wyruszyła spod jełowskiej plebanii do kościoła pw. św. Bartłomieja uroczysta procesja. Następnie rozpoczęło się nabożeństwo, w czasie którego biskup Andrzej Czaja dokonał rekonsekracji. Został na nowo namaszczony olejem krzyżma ołtarz oraz ściany domu bożego. Olej krzyżma to naturalna oliwa zmieszana z wonnościami, święcona w katedrze w Wielki Czwartek. Ściany kościoła zostały ponownie namaszczone w czterech miejscach, gdzie od lat znajdują się zacheuszki. Zacheuszki to niewielkie równoramienne krzyżyki. Nazwa znaków odwołuje się do ewangelicznego celnika, który w swym domu gościł Pana Jezusa. Obecność Zbawiciela całkowicie odmieniła życie Zacheusza. W czasie nabożeństwa zostało przyjętych pięciu nowych ministrantów do służby przy ołtarzu. Po nabożeństwie została odprawiona msza św. w czasie której odnowiły swoje przyrzeczenia Dzieci Marii, całe grono ministranckie oraz przedstawiciele młodzieży katolickiej. Dziewięciomiesięczny trud całej parafii na czele z proboszczem Helmutem Piechotą, został z sukcesem zakończony. Nie zabrakło w tym dniu także poczęstunku. Zaproszeni goście spotkali  się przy braterskim stole w Restauracji Bartosz, natomiast dla wszystkich pozostałych zebranych przygotowano kolację w Domu Sióstr. W niedzielę do kościoła św. Bartłomieja zjechano się z kolei na coroczny odpust, do tego pięknie odnowionego domu bożego, tak wewnątrz jak i zewnątrz.

Skomentuj