Widokówki

Harry Lebich pod patronatem Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej wydał serię widokówek z miejscowościami Gminy Łubniany. Widokówki są do kupienia w siedzibie ŁODzK oraz w bibliotece w Brynicy w cenie 1 zł/szt.

Łubniany:

Jełowa:

Luboszyce:

Kępa:

Kolanowice:

Biadacz:

Brynica:

Skomentuj